Kommunikatör i beredskap

Var sjätte vecka har jag beredskap. Jag är kommunikatör i beredskap på kommunen. Det innebär att jag på kvällar och helger har i uppgift att kommunicera med medborgarna vid olika typer av händelser som påverkar viktiga samhällsfunktioner. Oftast handlar det om avbrott i tillförseln av dricksvatten.

Oftast händer inget, men när det väl händer något så går pulsen upp lite extra. Mest eftersom det inte ingår i mitt dagliga arbete att jobba med extern kommunikation. Självklart är jag väl förberedd med en checklista för hur jag ska gå tillväga.

Ikväll närmade sig de sista vakna timmarna under min beredskapsvecka när telefonen ringde.  Sannolik vattenläcka som skulle medföra avbrott i dricksvattnet för ett mindre antal hushåll. Typiskt att det ringer den sista timmen på en i övrigt lugn vecka. Jag uppdaterade snabbt kommunens facebooksida och hemsida med proaktiv information om det vi visste om läckan. Vi uppmanade de boende i området att förbereda sig på en natt utan vatten.

Vid en närmare undersökning av våra tekniker som hade beredskap, visade det sig dock inte bli så allvarligt och ingen blev utan vatten. Det känns ruskigt bra att vara en liten kugge i en väloljad beredskapsorganisation som tar hand om samhällets viktigaste funktioner.

 

Du gillar kanske

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *