Jag – en segmenterare?

Jag gjorde mitt fackförbund – Juseks test angående det flexibla arbetslivet. Precis som de flesta personlighetstester (och horoskop) är väldigt träffande, så var även detta test det. Jag kan känna igen mig i bilden av att jag bland jobbar hemma och på kvällar och tycker det är ganska skönt och ok, men att jag helst inte skulle vilja det.

Gör testet du med här!

Här är mitt resultat:

Du är i grunden Segmenterare, men jobbar ibland även som Integrerare. Du har en strategi för hur du vill jobba, men lyckas inte alltid hålla dig till den.

För dig som är Segmenterare är det viktigt att ha tydliga gränser mellan arbete och privatliv, men dina svar visar att du ibland jobbar som Integrerare, trots att det inte är det arbetssätt du föredrar.

Segmenterare vill inte blanda de båda arbetssätten. Antingen vill du göra ditt jobb på kontorstid eller schemalagt på obekväm arbetstid. Du vill inte att jobbfrågor avbryter umgänget med familj och vänner. Du sätter även upp tydliga gränser för hur tillgänglig du är på fritiden, du gillar till exempel inte att läsa eller besvara jobbmejl utanför ordinarie arbetstid. Du undviker att göra privata ärenden på arbetstid.

Troligen jobbar du ibland på ett annat sätt än vad du skulle önska. När du kliver över den gräns du dragit mellan jobb och privatliv finns en risk att du i vissa situationer inte mår bra. Fundera på om det går att hantera sådana situationer på annat sätt – och om ditt arbete verkligen kräver att du är flexibel. Och i så fall, på vilket sätt?

Diskutera med din chef och dina kollegor och ta gärna hjälp av Juseks checklista för ett hälsosamt flexibelt arbetsliv. Om det inte går att komma överens kanske det till och med kan vara dags att tänka på nästa steg i karriären – att hitta en tjänst som bättre matchar dina önskemål.

Du gillar kanske

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *